موسسه حسابداری کفشرو

انجام کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

عناوین فعالیتهای حسابداری کفشرو

⌨خدمات مالی

خدمات مالی به تمام فعالیت‌ها و خدماتی گفته می‏شود از طرف مقامات قانون گذار برای نظارت و کنترل امور مالی تعیین شده است؛ مانند فعالیت‏های مرتبط با امور مالیاتی که قوانین آن توسط قانون گذاران تعیین می‏شود. افراد هر روز از لحاظ مالی قدرتمند می‌شوند، بنابراین نیاز آنها به استفاده از خدمات مرتبط با امور مالی نیز گسترده می‌شوند

👨‍💻خدمات اداری و پرسنلی

خدمات اداری و پرسنلی مربوط به شرکت ها در زمینه امور محاسباتی، صدور لیست بیمه، شرایط حضور و غیاب پرسنل و بررسی حقوق و مزایای آنها بررسی می شود. خدمات اداری و پرسنلی مربوط به امور کارگزینی نیز محسوب می شود و شرایط لازم را در بر می گیرد.

🔍خدمات حسابرسی

قبل از پرداختن به خدمات حسابرسی بهتر است بدانیم حسابرسی چیست. حسابرسی شامل مجموعه فعالیت‏هایی می‏شود که حسابرس به بررسی اسناد و صورت‌های مالی مرتبط می‏پردازد. حسابرسان اسناد مالی یک شرکت را از لحاظ تطابق با استانداردهای حسابداری و قانونی مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت یافتن هرگونه نقص یا مغایرت در اسناد، به مدیریت گزارش می‌دهند.

📦خدمات مالیاتی

مدیران بعضی از شرکت‏ها برای اجتناب از اشتباهات در تعیین مالیات و همچنین حساس بودن این موضوع، امور مالیاتی شرکت خود را به شرکت‌های خدمات مالی و مالیاتی واگذار می‌کنند. خدمات مالیاتی یک فرآیند مالی است که فرمهای اظهار نامه مالیاتی تکمیل شده و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند‏، صورت‏های معاملات فصلی تهیه می‌شوند و ارسال می‌شوند

📥ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده موضوعی پر اهمیت در نظام اقتصادی کشور است. برنامه ریزی دقیق ارزش افزوده و محاسبات مربوط به این بخش می بایست توسط سیستم متخصص صورت بگیرد. تولید یک محصول تا فروش آن وابسته به مالیات به سود رسانی می رسد.

❤لیست بیمه

صدور لیست بیمه به واسطه اطلاعات شناسایی پرسنل و در نظر گرفتن همه قوانین مربوط به امور اداره بیمه انجام می شود. دقت در خصوص زمان صدور لیست بیمه و در نظر گرفتن سمت کارکنان، میزان حقوق دریافتی و میزان حقوق در تعطیلات و جمعه کاری از وظایف مهم موسسه حسابداری محسوب می شود.

💬مالیات حقوق

مالیات حقوق از بخش های مهم درآمد دولت محسوب می شود و دارای قوانین مشخصی است. مالیات حقوق بر اساس درآمد شخصی فرد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می شود. مالیات حقوق در گروه مالیات مستقیم قرار داشته و به دارایی و درآمد اشخاص بستگی دارد و و با نام مالیات بر دارایی نیز شناخته می شود

🧮معاملات فصلی

تنظیم معاملات فصلی از موارد پر اهمیت اسناد مالی برای شرکت های مختلف است. گواهی معاملات فصلی به خرید و فروش در دوره مشخصی اشاره دارد و می بایست اطلاعات دقیقی در خصوص شماره اقتصادی و سایر فضای معاملاتی فراهم شود. نظام مالیاتی مربوط به صدور معاملات فصلی بسیار مهم است.

🖨اضهار نامه عملکرد

تنظیم اظهارنامه عملکرد و بررسی دقیق عملیات مالی یک شرکت می تواند در پرداخت مالیات نقش مهمی داشته باشد. تهیه و ارائه اظهارنامه عملکرد به صورت دوره ای و طبق زمان مشخصی است و شامل کلیه مبالغ سود و زیان در معاملات بوده که بخشی از این مبلغ به عنوان مالیات در نظر گرفته شده و می بایست پرداخت شود.